England main Madan Lal Dhingra Kee Lalkar

1928 main likha tha yeh lekh jo Kirti (Amritsar) main chhapa