8.6 1910 kai Delhi case kai shaheed

Angreji Sarkar kai Dehli Rajdhani badlain par
Un Ka suvagat Bomb sai kiya giya.
Is Kes main huai shaheedon kai charitar Kirti (Amritsar) main chhapai.