Holi kai Din Rakat kai Chhintai : Babar Akali Phansi Par
Partap Kanpur main Lekh 15 Mar 1926