Kakori Kai Shaheedon Kee Phansi kai Halat ,
Kirti ( Amritsar) main Jan 1928 ko Likha Lekh