Kirti (Amritsar) main Likha Jan 1928 Ka Editorial
Kakori Kai Shaheedon Kai Lia Prem Kai Ansoon