Kakori kai Viron sai Parichai , Ek lekh Vidrohi pen nam sai Kirti (Amritsar)May 1927